De GanzenvluchtDe Ganzenvlucht

De Ganzenvlucht is een initiatief van gelijkgestemde mensen die voelen dat ze hun leven anders willen inrichten. Meer gericht op de natuur, op duurzaamheid en op contact met elkaar, op ruimte voor innerlijke groei en op 'samen' in plaats van 'ieder voor zich'.

Een manier van zijn

De Ganzenvlucht staat voor een nieuwe manier van leven. We willen ‘samen wonen, samen werken, samen leven’. Elk individu leeft vanuit zijn passie en doet die dingen die hem vreugde en energie geven. Samen bouwen we een thuishaven voor onszelf en elkaar. Vanuit die thuishaven willen we een time-outcentrum vorm geven waar iedereen welkom is die op zoek is naar inzicht, rust, innerlijke groei.

Het concept Ganzenvlucht is ontleend aan de manier waarop ganzen met elkaar omgaan tijdens hun vlucht. Door hun samenwerking als groep en de zorg voor elkaar brengen ze niet alleen het beste in zichzelf en elkaar naar boven maar zorgen ze ervoor dat ze als geheel meer zijn dan de som van hun delen: 1+1=3.

zondag 19 september 2010

Op zoek en op reis


In de eerste blogpost kun je lezen wat de Ganzenvlucht inhoudt. Op dit moment zijn we met elkaar vooral op zoek naar de vorm die het concept mag krijgen. Enerzijds is er het concept, dat wij Ganzenvlucht noemen en dat staat voor de nieuwe manier van leven zoals we hierboven beschrijven. Iedereen kan ervoor kiezen om op deze manier te leven, ook mensen die niets met ons of onze Ganzenvlucht hebben. Dit concept weerspiegelt de wereld zoals wij geloven dat ze zou kunnen zijn en geeft een manier van leven weer waar wij in geloven.

Dan is er de organisatie Ganzenvlucht, die activiteiten organiseert en de ideeën achter het concept actief in praktijk brengt en uitdraagt. Deze Ganzenvlucht heeft al activiteiten, zoals het Beeldhouwweekend bij Anne en Gaston. In feite is dit de meest concrete interpretatie van de Ganzenvlucht en als we er met anderen over praten dan is dit al snel de vorm waar we het over hebben, omdat het zo lekker tastbaar en begrijpelijk is. Het is ook de meest zichtbare vorm die de Ganzenvlucht heeft.

Daarnaast is er natuurlijk ook de Ganzenvlucht als groep, de mensen die samen vorm willen geven aan dit alles. Dit is het deel van de Ganzenvlucht dat het moeilijkst te definiëren valt en dat tegelijkertijd enorm belangrijk is. Wie zitten er ‘in de Ganzenvlucht’? Zijn dat alleen de mensen die op de locatie gaan wonen? Is dat de oorspronkelijke groep oprichters? Wat ons betreft is het geen statisch gegeven. Er zijn mensen die misschien nooit op een locatie zullen gaan wonen maar die wel in ‘onze’ Ganzenvlucht horen. Deel uitmaken van een Ganzenvlucht is een gevoel, meer dan een uitgemaakt ‘lidmaatschap’. Deel uitmaken van een Ganzenvlucht betekent betrokken zijn, de verantwoordelijkheid dragen die je dragen kunt, je leven vullen met de dingen waar je van houdt en waar je goed in bent, je realiseren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven en je eigen geluk en dit alles ook echt leven

Dit brengt ons bij het laatste onderdeel van de Ganzenvlucht: het individu. We zitten allemaal anders in elkaar, en er is geen plek waar je daar sterker mee geconfronteerd wordt dan in een groep mensen die intensief contact met elkaar hebben. Een van de allerbelangrijkste dingen in een Ganzenvlucht is dan ook respect voor de individuele mens. Respect voor de keuzes van een ander, respect voor het feit dat een ander iets heel anders kan zien dan wij. En daarnaast evenveel respect voor onze eigen keuzes en onze eigen zienswijze. ‘Iedereen laten zijn zoals hij is’, dat klinkt heel mooi en het is een van onze doelen. We zijn ons er echter van bewust en ervaren iedere dag dat dat begint met jezelf laten zijn zoals je bent, zodat je geen reden meer hebt om de ander niet te accepteren. Dat betekent ook accepteren dat we ons soms gewoon rot voelen, jaloers zijn, in de slachtofferrol duiken, manipuleren, ons er gemakkelijk vanaf maken, noem ze allemaal maar op. Al die eigenschappen die we in een ander zo veroordelen om ze in onszelf maar niet te zien. 

Uiteindelijk gaat het om de synthese. De individuen delen een aantal ideeën, vormen een groep en zetten iets concreets in de wereld neer. Over dit proces willen we schrijven. Voor iedereen die dit leest, zodat jullie misschien op je eigen manier ook deel uitmaken van de Ganzenvlucht. Maar ook voor onszelf, om al iets de wereld in te sturen, om soms zelf ook eens het een en ander op een rij te zetten, en ook om later eens op terug te kijken. Want we mogen niet vergeten dat er geen einddoel is: het doel is de reis! 

We nodigen je daarom graag uit om met ons op reis te gaan. Op dit moment letterlijk: eind september gaan we naar Zuid-Frankrijk om daar een aantal mogelijke locaties te bekijken. Het is erg verleidelijk om al op de zaken vooruit te lopen en al van alles te bedenken, maar het is belangrijk dat we ons blijven realiseren dat het stappen zijn en dat we niet van tevoren weten waar die stappen heen leiden. We houden jullie op de hoogte. We zijn zelf ook razend benieuwd…

Bon voyage!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten