De GanzenvluchtDe Ganzenvlucht

De Ganzenvlucht is een initiatief van gelijkgestemde mensen die voelen dat ze hun leven anders willen inrichten. Meer gericht op de natuur, op duurzaamheid en op contact met elkaar, op ruimte voor innerlijke groei en op 'samen' in plaats van 'ieder voor zich'.

Een manier van zijn

De Ganzenvlucht staat voor een nieuwe manier van leven. We willen ‘samen wonen, samen werken, samen leven’. Elk individu leeft vanuit zijn passie en doet die dingen die hem vreugde en energie geven. Samen bouwen we een thuishaven voor onszelf en elkaar. Vanuit die thuishaven willen we een time-outcentrum vorm geven waar iedereen welkom is die op zoek is naar inzicht, rust, innerlijke groei.

Het concept Ganzenvlucht is ontleend aan de manier waarop ganzen met elkaar omgaan tijdens hun vlucht. Door hun samenwerking als groep en de zorg voor elkaar brengen ze niet alleen het beste in zichzelf en elkaar naar boven maar zorgen ze ervoor dat ze als geheel meer zijn dan de som van hun delen: 1+1=3.

zondag 19 september 2010

Op zoek en op reis


In de eerste blogpost kun je lezen wat de Ganzenvlucht inhoudt. Op dit moment zijn we met elkaar vooral op zoek naar de vorm die het concept mag krijgen. Enerzijds is er het concept, dat wij Ganzenvlucht noemen en dat staat voor de nieuwe manier van leven zoals we hierboven beschrijven. Iedereen kan ervoor kiezen om op deze manier te leven, ook mensen die niets met ons of onze Ganzenvlucht hebben. Dit concept weerspiegelt de wereld zoals wij geloven dat ze zou kunnen zijn en geeft een manier van leven weer waar wij in geloven.

Dan is er de organisatie Ganzenvlucht, die activiteiten organiseert en de ideeën achter het concept actief in praktijk brengt en uitdraagt. Deze Ganzenvlucht heeft al activiteiten, zoals het Beeldhouwweekend bij Anne en Gaston. In feite is dit de meest concrete interpretatie van de Ganzenvlucht en als we er met anderen over praten dan is dit al snel de vorm waar we het over hebben, omdat het zo lekker tastbaar en begrijpelijk is. Het is ook de meest zichtbare vorm die de Ganzenvlucht heeft.

Daarnaast is er natuurlijk ook de Ganzenvlucht als groep, de mensen die samen vorm willen geven aan dit alles. Dit is het deel van de Ganzenvlucht dat het moeilijkst te definiëren valt en dat tegelijkertijd enorm belangrijk is. Wie zitten er ‘in de Ganzenvlucht’? Zijn dat alleen de mensen die op de locatie gaan wonen? Is dat de oorspronkelijke groep oprichters? Wat ons betreft is het geen statisch gegeven. Er zijn mensen die misschien nooit op een locatie zullen gaan wonen maar die wel in ‘onze’ Ganzenvlucht horen. Deel uitmaken van een Ganzenvlucht is een gevoel, meer dan een uitgemaakt ‘lidmaatschap’. Deel uitmaken van een Ganzenvlucht betekent betrokken zijn, de verantwoordelijkheid dragen die je dragen kunt, je leven vullen met de dingen waar je van houdt en waar je goed in bent, je realiseren dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven en je eigen geluk en dit alles ook echt leven

Dit brengt ons bij het laatste onderdeel van de Ganzenvlucht: het individu. We zitten allemaal anders in elkaar, en er is geen plek waar je daar sterker mee geconfronteerd wordt dan in een groep mensen die intensief contact met elkaar hebben. Een van de allerbelangrijkste dingen in een Ganzenvlucht is dan ook respect voor de individuele mens. Respect voor de keuzes van een ander, respect voor het feit dat een ander iets heel anders kan zien dan wij. En daarnaast evenveel respect voor onze eigen keuzes en onze eigen zienswijze. ‘Iedereen laten zijn zoals hij is’, dat klinkt heel mooi en het is een van onze doelen. We zijn ons er echter van bewust en ervaren iedere dag dat dat begint met jezelf laten zijn zoals je bent, zodat je geen reden meer hebt om de ander niet te accepteren. Dat betekent ook accepteren dat we ons soms gewoon rot voelen, jaloers zijn, in de slachtofferrol duiken, manipuleren, ons er gemakkelijk vanaf maken, noem ze allemaal maar op. Al die eigenschappen die we in een ander zo veroordelen om ze in onszelf maar niet te zien. 

Uiteindelijk gaat het om de synthese. De individuen delen een aantal ideeën, vormen een groep en zetten iets concreets in de wereld neer. Over dit proces willen we schrijven. Voor iedereen die dit leest, zodat jullie misschien op je eigen manier ook deel uitmaken van de Ganzenvlucht. Maar ook voor onszelf, om al iets de wereld in te sturen, om soms zelf ook eens het een en ander op een rij te zetten, en ook om later eens op terug te kijken. Want we mogen niet vergeten dat er geen einddoel is: het doel is de reis! 

We nodigen je daarom graag uit om met ons op reis te gaan. Op dit moment letterlijk: eind september gaan we naar Zuid-Frankrijk om daar een aantal mogelijke locaties te bekijken. Het is erg verleidelijk om al op de zaken vooruit te lopen en al van alles te bedenken, maar het is belangrijk dat we ons blijven realiseren dat het stappen zijn en dat we niet van tevoren weten waar die stappen heen leiden. We houden jullie op de hoogte. We zijn zelf ook razend benieuwd…

Bon voyage!

Wat is de Ganzenvlucht?

Het time-out principe

In de huidige maatschappij is het gemakkelijk om jezelf kwijt te raken en te vergeten wie je werkelijk bent en wat jij wilt in het leven, los van alle verplichtingen, agenda’s en nog zoveel meer. Dan is het prettig als je terecht kunt op een plek waar je even niets moet. Door even totaal stil te vallen kun je je eigen innerlijke stem weer horen, die tot dan toe verloren ging in het tumult om je heen. 

De Ganzenvlucht biedt deze plek. Je mag er helemaal zijn wie je bent, met al je ervaringen en emoties. De mensen die er leven en werken bieden een luisterend oor of een helpende hand waar je dat nodig hebt, maar je bent zelf helemaal vrij om te kiezen. Wat wil je werkelijk? 

Wanneer je in contact bent met je kern sta je stevig in je schoenen, kun je omgaan met zowel positieve als negatieve emoties, weet je wie je bent en wat je wil en durf je daar ook voor te gaan. Tegenslagen brengen je niet blijvend uit evenwicht, je hebt voldoende veerkracht om ze op te vangen en soepel terug te keren naar je eigen centrum. Bij de Ganzenvlucht kom je weer in contact met dit eigen, authentieke zelf. We bieden je hierbij ondersteuning in de vorm van creativiteit, expressie, natuurbeleving en coaching.

Ons doel is een thuis te creëren, voor zowel de vaste bewoners en medewerkers als de gasten.  Hierbij gaan we ervan uit dat iedereen die verblijft op het terrein van de Ganzenvlucht gelijkwaardig is, of je er nu woont of slechts tijdelijk neerstrijkt. De vaste bewoners vormen de kern van het centrum en zijn de constante factor van de Ganzenvlucht. Wij zijn mensen die net als iedereen hun eigen moeilijkheden doormaken en zelf elke dag nog leren door ervaring. Door onze eigen filosofie te leven, namelijk dat elk mens er mag zijn zoals hij is met al zijn emoties, en door op die manier in onze kracht te gaan staan, willen we onze gasten de ruimte geven om hetzelfde te doen.

Voor mensen, door mensen

De Ganzenvlucht bestaat op dit moment uit een klein groepje bevlogen mensen. Maar de Ganzenvlucht wil groeien! We nodigen je uit om je aan te sluiten en met ons mee te vliegen. We zoeken mensen die zich aangesproken voelen door onze filosofie. Je hoeft niets te kunnen, het belangrijkste is dat iedereen zijn plek heeft, de verantwoordelijkheid oppakt voor zijn of haar aandeel in het geheel en bovenal: dat het goed voelt voor alle partijen. Raakt deze oproep iets in je aan, laat je stem dan horen via info@ganzenvlucht.be.

In het bijzonder hebben we ook mensen nodig die ons willen helpen op juridisch, financieel en materieel gebied. Spreekt ons concept je aan en wil je je kennis, expertise of middelen op eniger wijze ter beschikking stellen aan de Ganzenvlucht, laat het ons dan weten via info@ganzenvlucht.be.

Home is where the heart is

Op dit moment concentreert de locatie zich rond het atelier van Gaston en Anne Steegmans-Nicolaers. Om ons project in de uiteindelijke vorm neer te zetten, zijn we op zoek naar een mooie locatie. Deze locatie kan overal liggen. Belangrijk is dat er voldoende grond is (minimaal 2 hectare, waaronder weiland), dat er gebouwen staan die geschikt (te maken) zijn als cursus-, atelier- of woonruimte, dat het domein de ruimte biedt voor permanente bewoning door minimaal 4 à 5 gezinnen/koppels en daarnaast aan maximaal 10 tot 20 gasten en dat het geheel in een natuurrijke omgeving ligt. Ken je een gebouw of domein dat ons aan zou kunnen spreken of kom je iets tegen, geef ons dan zeker een seintje!

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de Ganzenvlucht en de activiteiten die we organiseren, schrijf dan in op onze digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@ganzenvlucht.be.